Netwerk Land & Water verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving.

Netwerk Land & Water organiseert studiebijeenkomsten en excursies en het stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Netwerk Land & Water is een netwerk dat opereert als een vereniging met ruim 300 leden. De meeste van hen hebben een opleiding aan Wageningen Universiteit gevolgd binnen de Omgevingswetenschappen. Een groot deel van onze leden is werkzaam bij adviesbureaus, waterschappen, andere overheden of kennisinstellingen als hydroloog, planoloog, landschapsarchitect, als (beleids)adviseur grondzaken, of als (beleids) adviseur natuurbeheer.
Netwerk Land & Water is de voortzetting van de KLV Studiekring Cultuurtechniek.

Geïnteresseerd? Je kunt je via deze link bij ons netwerk aanmelden!