Op donderdag 23 mei 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Netwerk land en Water plaats.

Tijdens de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar (2018) en bespreekt het de plannen voor het komende jaar (2019). Ook is dit het officiële moment van bestuurswisselingen. Wij nodigen alle leden van harte uit om samen met ons het afgelopen jaar te bespreken en vooruit te blikken op de rest van 2019.
U kunt alle stukken voor de ALV hier downloaden.

Locatie:
Café Loburg
Molenstraat 6
6701 DM Wageningen

Tijd:
15:00 uur tot 15:45 uur

Aansluitend op de ALV volgt een spetterend middagprogramma met een verhaal over Natuur in de Stad, de Folkert Hellinga MSc-Award uitreiking met inspirerende pitches van de genomineerden en we sluitend af met een netwerkborrel.

Het bestuur van Netwerk Land en Water