Op donderdag 23 mei 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Netwerk Land en Water plaats.

Tijdens de ALV legde het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar (2018) en besprak het de plannen voor het komende jaar (2019) met een doorkijk naar 2020. Ook was dit het officiële moment van bestuurswisselingen. We namen afscheid van Amanda Krijgsman en Ronald Loeve. Gerlo Borghuis versterkt het bestuur.

Locatie:
Café Loburg
Molenstraat 6
6701 DM Wageningen

Tijd:
15:00 uur tot 15:45 uur

Aansluitend op de ALV volgt een spetterend middagprogramma met een verhaal over Natuur in de Stad, de Folkert Hellinga MSc-Award uitreiking met inspirerende pitches van de genomineerden en we sluitend af met een netwerkborrel.

Het bestuur van Netwerk Land en Water