Op 24 mei 2018 houden we onze algemene ledenvergadering.

Hier zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2017 en de verdere plannen, inclusief begroting, voor 2018 onthullen.

Tijd: 15:00 -15:50 uur

Locatie:
Gaia2
Gebouw 101
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen

De ALV stukken zijn te vinden op
Netwerk | ALV .

Aansluitend op de ALV de Folkert Hellinga MSc Award uitreiking.
Zie Agenda |Folkert Hellinga MSc Award.

Komt allen.

Het NLW bestuur.