Downloads

Het Netwerk biedt op deze pagina verschillende documenten aan voor download. Ze zijn te onderscheiden in:

  1. Documenten van het Netwerk, zoals notulen van de jaarvergadering en financiële jaarverslagen.
  2. Presentaties van sprekers op bijeenkomsten die zijn georganiseerd door het Netwerk.

Eigen documenten

Documenten ten behoeve van de ALV 2018

Documenten ten behoeve van en na de ALV van 2 juni 2017

Overige documenten:

Presentaties van activiteiten