Op 5 juli 2013 organiseerden wij een lezing met zomerwandeling bij drinkwaterbedrijf Dunea, duingebied Meijendel te Wassenaar.

Thema: De effecten van het ecologisch beheer, de waterkwaliteit en het zoetwatervraagstuk.

Drie sprekers van Dunea vertelden ons over het ecologisch beheer van het duingebied Meijendel: over de prachtige de droge en vochtige duinvalleien.
Daarnaast ging het over de Kaderrichtlijn Water, waterkwaliteit en het deltaprogramma deelprogramma zoetwater.

Drinkwaterbedrijf Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Jaarlijks ontvangt het drinkwaterbedrijf 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. De natuur wordt hier beheerd en de drinkwaterwinning beschermd. Dat gebeurt al 135 jaar.

Hans Lucas van Dunea geeft uitleg over het duingebied Meijendel.