De Folkert Hellinga MSc Award 2014 van het Netwerk Land en Water is op 7 mei 2015 uitgereikt aan Naiara Valcarlos voor haar afstudeerscriptie ‘Murmur of limits: Evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans’. Daarmee wint voor het eerst een buitenlandse student de MSc-Award.

De jury verkoos de scriptie van Naiara boven drie andere voorgedragen scripties. Gezamenlijk tonen de scripties aan hoe breed de disciplines zijn waaruit de jury moet kiezen. Het gaat om de scripties van Jasper Candel, Joyce de Leeuw en van Flore Bijker en Lian Kasper.

Jasper schrijft over een verkenning naar de mogelijkheden om een 150 km² stroomgebied in het noordwesten van de VS opnieuw te vullen zodat droogteproblemen in dit gebied een halt toegeroepen kunnen worden.
Joyce beschrijft in haar scriptie een onderwerp op het snijvlak van landbouw, milieu en gezondheidszorg. Aan de basis lag een onderzoek in de Kathmandu Vallei (Nepal) waar afvalwater werd hergebruikt als irrigatiewater. ‘Wat zijn de risico’s van dit hergebruik op de volksgezondheid en wat zijn de veronderstelde risico’s die boeren èn consumenten hieraan toekennen.’
Flore en Lian zochten een  oplossing het gebrek aan maatschappelijke steun voor grootschalige projecten die landschappen moeten herstellen. Zij onderzochten als concrete case de herinrichting van het Vechtplassengebied. Ze beschrijven dat het mogelijk is om in de plan- en ontwerpfase gericht voorwaarden in te bouwen waardoor het het project wel draagvlak heeft onder lokale gemeenschappen.

Naiara Valcarlos met Joyce de Leeuw en met Jasper Candel

Na de prijsuitreiking staan Naiara Valcarlos (rechts), Jasper Candel en Joyce de Leeuw met de bloemen en hun getuigschrift