Sinds 1994 kent Het Netwerk Land en Water jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerscriptie in de (toegepaste) omgevingswetenschappen, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR.

De prijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar cultuurtechniek aan de (toen nog) Landbouw Hogeschool Wageningen: Prof. Folkert Hellinga.

Afstudeerscripties afgerond in het kalenderjaar 2018 kunnen doorlopend worden ingediend gedurende het jaar 2018. De inzendingstermijn sluit op 15 februari 2019 (LET OP: verlengde termijn). Een ieder die een scriptie (thesis) wil voordragen kan hier het aanmeldingsformulier 2018 (en reglement) downloaden.