MSc-Award

MSc-Award 2018-02-28T13:47:54+00:00

De Folkert Hellinga MSc-Award

[For an English version of this page click here].

Sinds 1994 kent Het Netwerk Land en Water jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerscriptie in de (toegepaste) omgevingswetenschappen, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR. Daarmee wil het bestuur de bekendheid met onderwijs en onderzoek vergroten en de uitwisseling met de beroepspraktijk bevorderen. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000,– euro, een oorkonde, een jaarabonnement op een vaktijdschrift naar keuze (tot een bedrag van maximaal 100,– euro) en een lidmaatschap bij het Netwerk Land en Water voor één jaar. Een eventuele eervolle vermelding wordt beloond met een bedrag van 125,– euro.

De prijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar cultuurtechniek aan de (toen nog) Landbouw Hogeschool Wageningen: Prof. Folkert Hellinga.

Iedereen kan een scriptie (thesis) voordragen. De inzendingstermijn voor afstudeerscripties die zijn afgerond in het kalenderjaar 2017  (1 februari 2018) is gesloten. De uitreiking van de Folkert Hellinga MSc-Award zal plaatsvinden op 24 mei 2018. Exacte locatie en tijdstip nog niet bekend. Zie hiervoor de agenda.

Afstudeerscripties afgerond in het kalenderjaar 2018 kunnen doorlopend worden ingediend gedurende het jaar 2018. De inzendingstermijn sluit rond 1 februari 2019. Een ieder die een scriptie (thesis) wil voordragen kan hier het aanmeldingsformulier 2018 downloaden. We bieden ook een Engelse versie van dit formulier aan.

De jury die de aangemelde scripties zal beoordelen, bestaat uit:
(Arcadis, voorzitter)

(TU Delft, secretaris)

(Feddes/Olthof – Landschapsarchitecten & Wageningen University)

(Eelerwoude)

(HKV Lijn in Water)

 

Jury beloont scriptie van Sander Hermens met de Folkert Hellinga MSc-Award 2016

De jury van de Folkert Hellinga-award heeft op 2 juni 2017 de prijs toegekend aan Sander Hermens voor zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Sander schreef deze scriptie voor de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Zijn scriptie onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van research by design technieken een duurzame oplossing te vinden voor de landbouw in de Krimpenerwaard, die ten gevolge van bodemdaling met steeds slechtere condities te maken krijgt. De

Lustrumbijeenkomstverslag (29 november 2016) online

Op dinsdag 29 november 2016 vierde Netwerk Land en Water zijn 65-jarig jubileum. In het Lumengebouw op de Wageningen Campus organiseerde NLW een succesvolle lustrumbijeenkomst om het jubileum luister bij te zetten. Ruim 100 mensen meldden zich voor de bijeenkomst. Het verslag van de Netwerk Land en Water lustrumbijeenkomst staat online. Bekijk of download het verslag van ons lustrum hier. en neem ook eens een kijkje op onze speciale lustrumpagina 2016.

Programma lustrumbijeenkomst (29-11-2016) is bekend

Het programma voor de lustrumbijeenkomst van dinsdag 29 november 2016 is bekend. De bijeenkomst draait inhoudelijk om de vraag hoe land- en waterkennis ontwikkeld èn behouden kan worden?. Maar nog belangrijker is de mogelijkheid die wij willen bieden aan de toekomstige generatie land- en waterprofessionals en aan vakgenoten die al wat stappen gezet hebben in hun loopbaan om met elkaar in contact te komen. We hebben vijf vakgenoten bereid gevonden hun visie op de inhoudelijke

Vertoning Film “At the Edge” van Marit Noest

Na een korte ALV werd de film "At the Edge" van Marit Noest vertoond. De film gaat over de gevolgen van de storm Sandy voor de kustregio van de Amerikaanse staat New Jersey. Marit was te gast bij onze bijeenkomst en heeft de film nader toegelicht. "At The Edge is a short documentary about the future of the New Jersey shoreline after hurricane Sandy. What happend during Sandy and more importantly: how can we prevent

Jury kent geen MSc-Award 2015 toe

De jury van de Folkert Hellinga-Award heeft aangegeven dat zij de prijs in 2016 niet zal toekennen. Reden voor dit besluit is dat dit jaar helaas te weinig scripties zijn voorgedragen. De jury is van oordeel dat zij alleen kan spreken van de beste scriptie van het jaar 2015 wanneer zij voldoende scripties met elkaar kan vergeleken en zo tot een ordening van de scripties kan komen. Dat is dit jaar niet mogelijk gebleken. De

Winterborrel op woensdag 27 januari 2016 bij de Grontmij

Op woensdag 27 januari 2016 organiseerde het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse winterborrel. Deze keer in samenwerking met de Grontmij Nederland. We waren te gast op de vestiging in De Bilt. Overkoepelend thema: Kansen en uitdagingen in de (internationale) watermarkt. Sprekers: Yska de Leeuw, Afdelingshoofd Water Over de kansen en uitdagingen in het licht van de overname door SWECO: “Grontmij onderdeel van SWECO: hoe wordt invulling gegeven aan de ambitie om samen het leidende