De gesprekken onder leiding van Remkes, de boerenacties, het scherper wordende politieke debat: het is overduidelijk dat de landbouwtransitie niet eenvoudig is. Daarom geen beter moment om daarover in gesprek te gaan en deel te nemen aan de conferentie “De Nieuwe Boer is …” van Nieuwe Netwerk (NN). op 9 sept a.s. in Den Bosch. Meer informatie over de conferentie is te vinden op www.boereninnederland.nu.

Op de anti-polariserende bijeenkomst onderzoeken professionals in landbouw, voedsel en groen met elkaar wat nou die Nieuwe Boer is, die we allemaal wensen. Is de nieuwe boer biologisch of natuurinclusief en waar is er ruimte voor gangbare landbouw? Welke rol speelt waterbeheerder in de transitie, etc etc.

Vanuit het Netwerk Land en Water organiseert Edo Dijkman (CLM) samen met Annelies Balkema (Waterschap de Dommel) en Peter Kerkhofs (ANV Midden Brabant) een workshop over “De Nieuwe Boer is … waterbeheerder” waarin we de rol van waterbeheer voor duurzame landbouw bespreken en kijken naar de voorliggende uitdagingen. Via de genoemde site kun je je voor deze workshop inschrijven. Leden van het Nieuwe Netwerk en /of Netwerk Land en Water krijgen korting en betalen 50 Euro entree, voor niet-leden bedraagt de entree 99 Euro.