Netwerk Land & Water verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen.

Scope

Het landelijk gebied staat voor tal van nieuwe uitdagingen door onder meer klimaatverandering, groeiend ruimtebeslag door verstedelijking en infrastructuur, duurzame energieproductie en demografische veranderingen. Netwerk Land & Water draagt bij aan het vakdebat hierover. We richten ons meestal op actuele vraagstukken in Nederland en plaatsen deze in een internationale context. We stimuleren uitwisseling tussen de leden van het Netwerk maar ook met andere organisaties die actief zijn op het terrein van de groen-blauwe leefomgeving.

Rottige Meente

Handelswijze

Netwerk Land & Water is een vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We houden een jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin het bestuur toelicht wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn en uitlegt wat het Netwerk in het afgelopen jaar heeft ondernomen. Op dit moment telt het Netwerk meer dan 300 leden.

KLV

Netwerk Land & Water werkt geheel onafhankelijk, maar is wel gelieerd aan KLV Wageningen Alumni Netwerk. KLV ondersteunt ons bij de ledenadministratie en bij het innen van de contributie. Ook worden de meeste activiteiten van Netwerk Land & Water aangekondigd op de website van KLV. Leden van KLV betalen een gereduceerde contributie aan het Netwerk.

Bestuur

Zie de pagina Bestuur voor meer informatie.