Netwerk

Netwerk Land & Water verbindt vakgenoten die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen.

Scope

Het landelijk gebied staat voor tal van nieuwe uitdagingen door onder meer klimaatverandering, groeiend ruimtebeslag door verstedelijking en infrastructuur, duurzame energieproductie en demografische veranderingen. Netwerk Land & Water draagt bij aan het vakdebat hierover. We richten ons meestal op actuele vraagstukken in Nederland en plaatsen deze in een internationale context. We stimuleren uitwisseling tussen de leden van het Netwerk maar ook met andere organisaties die actief zijn op het terrein van de groen-blauwe leefomgeving.

RottigeMeente

Handelswijze

Netwerk Land & Water is formeel geen vereniging, maar opereert wel als een vereniging. Dat betekent dat het Netwerk niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar dat we wel leden hebben en een jaarlijkse ledenvergadering waarin het bestuur toelicht wat de plannen voor het nieuwe jaar zijn en uitlegt wat het Netwerk in het afgelopen jaar heeft ondernomen. Op dit moment telt het Netwerk zo’n 400 betalende leden.

KLV

Het Netwerk werkt geheel onafhankelijk, maar is wel gelieerd aan KLV Wageningen Alumni Netwerk. KLV ondersteunt het Netwerk bij de ledenadministratie en bij het innen van de contributie. Ook worden de meeste activiteiten van het Netwerk aangekondigd op de website van KLV. Leden van KLV betalen een gereduceerde contributie aan het Netwerk.

Middelen

Het Netwerk haalt zijn middelen uit de contributie die de leden betalen. De contributie bedraagt op dit moment €20,- per jaar. Leden van KLV krijgen een korting van €5,- op hun contributie en betalen dus slechts €15,-. De kosten van bepaalde activiteiten moet het Netwerk doorrekenen aan de deelnemers. In de regel betalen leden van het Netwerk dan een lagere prijs dan niet-leden.

Bestuur

Anno 2016 telt het bestuur 8 leden. Dit zijn, zoals het zo mooi heet, onbezoldigde functies. Voorzitter van het bestuur is dr ir Eddy Moors. Voorgangers van hem zijn zijn onder andere prof.dr.ir. Adri van den Brink en prof. ir. J.P.A. van den Ban.

De samenstelling van het bestuur is te lezen op een aparte pagina.