In de Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en bespreekt het de plannen voor het komende jaar. Ook is dit het officiële moment van bestuurswisselingen.

De stukken van de ALV van 11 mei 2021 kunt u hieronder vinden:

Hieronder archiefstukken (jaarverslagen en begrotingen) van diverse ALV’s.