In de Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en bespreekt het de plannen voor het komende jaar. Ook is dit het officiële moment van bestuurswisselingen.

De stukken voor de ALV van 14 mei 2020 kunt u hieronder vinden

Hieronder archiefstukken (jaarverslagen en begrotingen) van diverse ALV’s.