Nieuws

NLW aanwezig op KLV-conferente

Tijdens de KLV-conferentie ‘Inspired by Uncertainty’ op 1 december zal het Netwerk Land en Water in samenwerking met het Kennisnetwerk Milieu een symposium organiseren. Het onderwerp van dit symposium is ‘Besluiten in het licht van klimaatverandering’. Aanmelding kan tot en met 26 november 2017 en verloopt via de site van het KLV.

Geplaatst: 18 november 2017

Sander Hermens wint MSc-Award

De jury van de Folkert Hellinga Award, de MSc-prijs die het Netwerk ter beschikking stelt, heeft de prijs toegekend aan Sander Hermens voor zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Op 2 juli heeft Sander de prijs in ontvangst genomen. Hij heeft in een korte presentatie zijn onderzoek toegelicht. Meer informatie bieden we op onze pagina over de MSc-Award.

Geplaatst: 25 juni 2017

Verslag lustrum-bijeenkomst gereed

Eind december heeft het bestuur een kort verslag van de lustrum-bijeenkomst van 29 november aan de mensen toegestuurd die zich hadden aangemeld voor dit jubileum. Het verslag kan ook gedownload worden van de pagina op deze website die gewijd is aan de bijeenkomst. Hierop hebben we ook nog enkele foto’s geplaatst die een impressie geven van ons lustrum, zoals we dat in gebouw 100 van de Wageningen Campus hebben gevierd.

Geplaatst: 2 januari 2017

Programma van de lustrum-bijeenkomst is bekend

Het programma voor de lustrumbijeenkomst van dinsdag 29 november is bekend. De bijeenkomst draait inhoudelijk om de vraag hoe land- en waterkennis ontwikkeld èn behouden kan worden. Maar nog belangrijker is de mogelijkheid die wij willen bieden aan de toekomstige generatie land- en waterprofessionals en aan vakgenoten die al wat stappen gezet hebben in hun loopbaan om met elkaar in contact te komen.

We hebben 5 vakgenoten bereid gevonden hun visie op de inhoudelijke vraag in de vorm van een pitch uiteen te zetten.  Zij zijn  Piet Dircke (Arcadis), Bram de Vos (WUR), Jan Herman Meijer (Dutch School of Landscape-architecture), Peter van Steensel (Programma Groene Hart) en Klaas Groen (Rijkswaterstaat).
We beginnen de bijeenkomst echter een uitgebreide introductie en kennismaking. Daarna zullen de pitches volgen en een diner.
Vervolgens kunnen alle aanwezigen zich mengen in de discussie over de  status en de koers van de land- en waterkennis. Meer informatie is te vinden op onze pagina Agenda.

Geplaatst: 23 november 2016

Bestuur maakt nieuwe datum ALV bekend; vergadering wordt opgeluisterd met film “At the Edge”

Het bestuur van het Netwerk heeft besloten de uitgestelde ALV te houden op vrijdag 1 juli. De stukken van deze vergadering zijn nog steeds te vinden op de pagina Downloads van deze website.

De ALV zal het eerste deel van de bijeenkomst beslaan. Het tweede deel bestaat uit de film “At the Edge” die Marit Noest gemaakt heeft over de gevolgen van de storm Sandy voor de kustregio van de Amerikaanse staat New Jersey. Marit zal te gast zijn bij onze bijeenkomst en zal de film ook nader toelichten.

Geïnteresseerden kunnen al kijken hoe deze film tot stand is gekomen op een speciale website. Een link naar deze site vindt u hier.

Geplaatst: 9 juni 2016

Jury kent geen MSc-Award 2016 toe

De jury van de Folkert Hellinga-Award heeft aangegeven dat zij de prijs in 2016 niet zal toekennen. Reden voor dit besluit is dat dit jaar helaas te weinig scripties zijn voorgedragen. De jury is van oordeel dat zij alleen kan spreken van de beste scriptie van het jaar 2015 wanneer zij voldoende scripties met elkaar kan vergeleken en zo tot een ordening van de scripties kan komen. Dat is dit jaar niet mogelijk gebleken. De voorgedragen scripties dingen mee naar de prijs voor de beste scripties van de jaren 2015 en 2016.

Dit besluit van de jury heeft gevolgen voor de ALV, die voorafgaand aan de prijsuitreiking gehouden zou worden. Het bestuur van het NLW heeft besloten de ALV uit te stellen. Een nieuwe datum van de ALV zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Geplaatst: 18 mei 2016

Seminar van het Kennisnetwerk Milieu

Op donderdagmiddag 17 maart organiseren het Kennisnetwerk Milieu en leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer van Wageningen Universiteit een seminar over de Safe Operating Space, een concept waarmee de speelruimte beschreven wordt waarbinnen een ecosysteem zich kan bewegen zonder over kritische grenzen te gaan. Meer informatie op onze pagina Agenda en op de website van het Kennisnetwerk.

Geplaatst: 10 februari 2016

Winterborrel op woensdag 27 januari 2016 bij de Grontmij

Op woensdag 27 januari 2016 organiseert het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse winterborrel. Deze keer doen we dat in samenwerking met de Grontmij Nederland. We zijn te gast bij haar vestiging in De Bilt. De inloop begint om 16.30 uur en het inhoudelijke gedeelte start om 17.00 uur. De Grontmij maakt vanaf 1 oktober 2015 onderdeel uit van het Zweedse Sweco, het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau van Europa. In de 100-jarige geschiedenis van de Grontmij is dit een belangrijke mijlpaal. Voor meer bijzonderheden, zie de pagina Agenda.

Geplaatst: 20 december 2015; aangepast op 13 januari 2016

Water Delight – debat met Henk Ovink

Op dinsdagavond 20 oktober organiseren KLV, het Netwerk Land en Water en nog vijf andere aan KLV gelieerde organisaties een discussie bijeenkomst in Hotel De Wageningse Berg. Deze bijeenkomst heeft als titel Water Delight. Top spreker is Henk Ovink, Watergezant van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanwege zijn internationale opgave is de voertaal van de bijeenkomst Engels. Om 20.00 uur begint de bijeenkomst, maar de registratie begint al om 19.30.
Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op de site van KLV:
http://www.klv.nl/events/interdisciplinair-debat-water-delight/.

 

Netwerk Land en Water vindt twee nieuwe kandidaat-bestuursleden

De afgelopen maanden is het bestuur er in geslaagd twee nieuwe kandidaat-bestuursleden te vinden. Zijn gaan – mits de leden met hun benoeming instemmen – de opengevallen plaatsen innemen die zijn ontstaan na het vertrekken van andere bestuursleden, eerder in 2015. Het gaat om Nick Warmelink en Kees Kaffka.

Nick draait al enige tijd mee met het bestuur. Hij is student Bos- en Natuurbeheer aan de WUR. Het bestuur is met hem in contact gekomen via de studievereniging waarin Nick actief was.

Kees werkte na het afronden van zijn studie bosbouw aan de WUR 5 jaar in de voormalige Sovjet Unie vanuit Moskou. Sinds zijn terugkomst naar Nederland is hij ruim 18 jaar werkzaam in het brede vakgebied van onroerend goed, waarvan de laatste 5 jaar als grondzaken adviseur bij  ARCADIS in de regio West-Nederland. Kees werkt graag binnen multi-disciplinaire projecten en onderhoudt een breed netwerk.

We vertrouwen er op dat de ledenvergadering in het voorjaar van 2016 in zal stemmen met hun benoeming. Vooruitlopend hierop zijn zowel Nick als Kees al begonnen met hun bestuurstaak, zie ook onze pagina Bestuur.

1 oktober 2015