Netwerk Land en Water en het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) organiseerden op zaterdag 23 juni, tijdens de World Wide Wageningen Alumni Day op de Wageningen Campus, een wervelende bijeenkomst over water management en food security in deltas en vrouwen wereldwijd op het platteland. Twee keer een overvolle zaal met meer dan 60 deelnemers, met een mooie genderbalans van 50-50. Inspirerende verhalen, goede vragen en pittige discussies. Samen vierden we 100-jaar WUR met Wageningse alumni van over de hele wereld.

14.00-15.30h Watermanagement en voedselzekerheid in Deltagebieden in Azië en Nederland.
16.00-17.30h Gendergelijkheid en Empowerment / Platteland en VN

Workshop Watermanagement en voedselzekerheid in Deltagebieden in Azië en Nederland
Sprekers:

NLW-VWI workshop 23 juni 2018

Workshop Gendergelijkheid en Empowerment / Platteland en VN
De VN vrouwen vertegenwoordiger zoekt jullie kennis. Raakt het jullie als jullie zien dat vrouwen op het platteland met name in ontwikkelingslanden maar ook in vele andere landen een ondergeschikte rol spelen? Raak het jullie ook als jullie zien dat vrouwen en mannen niet dezelfde rechten hebben en vrouwen daar onder lijden? Hoe kunnen wij gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes op het platteland realiseren en vrouwen in hun kracht zetten? Daarover sprak Willemien Koning. Zij wilde graag onze mening horen over dit thema en input ophalen voor haar speech bij de VN in oktober 2018.

is door de Nederlandse Vrouwenraad gekozen als VN vrouwenvertegenwoordiger 2018. Ze zal deel uitmaken van de regeringsdelegatie naar de VN vergadering in New York in oktober 2018 en spreken namens plattelandsvrouwen en meisjes. Zij is zelf mede eigenaar van een melkvee bedrijf en actief als bestuurslid bij vrouw en bedrijf LTO Nederland, Copa’s women’s committee Brussel en ze zit in de adviesraad van Agriterra.