Na eerder groot succes, nodigt het Netwerk Land en Water jullie uit voor een inspirerende voorjaarsborrel! Tijdens deze borrel zullen er twee interessante presentaties worden gegeven om een kijkje te geven in het werk van RoyalHaskoningDHV. Na deze presentaties is er uiteraard een netwerkborrel om bij te praten, nieuwe contacten te ontmoeten en discussies aan te gaan.

Programma:
16:00 Inloop
16:30 Openingswoordje Royal HaskoningDHV
16:35 Welkomstwoord Land en water network
16:45 Presentatie Binnenlands project: Circulaire dijken (Michiel Wolbers)
17:10 Presentatie Buitenlands project: Canal del Dique, Colombia (Arend de Wilde)
17:30 Afsluiting & aansluitende netwerkborrel

Tijdens het evenement zullen de volgende onderwerpen aan bod komen om u mee te nemen in de vooruitstrevende projecten van Royal HaskoningDHV:

Circulaire dijken
Ook op het terrein van circulariteit adviseert Royal HaskoningDHV zijn klanten. Eén van die klanten is Rijkswaterstaat. Mede onder invloed van rijksbeleid beoogt RWS om in 2030 circulair te werken en in 2050 volledig circulair te zijn. Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan naar circulaire maatregelen voor diverse objecten die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat, waaronder dijken. Royal HaskoningDHV heeft gekeken naar de maatregelen die de meeste impact genereren en die haalbaar zijn in de komende jaren. In dit project is met name aandacht geweest voor (verwachte) impact qua milieu en kosten, maar ook voor de barrières die toepassing in de weg staan en welke stappen moeten worden genomen om de maatregelen succesvol toe te passen.

Canal del Dique
Arend de Wilde neemt ons mee in een uitdagende project in Colombia; herstel van het Canal del Dique systeem. In de loop van de tijd is daar een 120 kilometer lang kanaal steeds meer verdiept en verbreed. De toenemende en ongecontroleerde waterstroom gaf steeds grotere problemen voor meren, mangroves en koralen, vissers en landbouwgebieden. Toen er in 2010 ook nog een grote overstroming volgde, is besloten in te grijpen en het gebied veiliger te maken en tegelijk natuur te herstellen, visserij te versterken, de drinkwatervoorziening te garanderen en de bevaarbaarheid van het kanaal te verbeteren. Voor Royal HaskoningDHV is dit de grootste adviesopdracht op watergebied van de afgelopen jaren.

Aanmelden: schrijf u in door een mail te sturen naar voorjaarsborrel@netwerklandenwater.nl

Vervoer:
Vanaf Amersfoort Centraal kunt u om 15:35 uur stadsbus 19 (Synthus) nemen richting ‘Rusthof’.
Stapt u uit bij bushalte ‘Royal HaskoningDHV, Amersfoort’, dan is het ongeveer 5 minuten lopen.
Voor andere reisopties adviseren wij 9292.nl te raadplegen om uw reis te plannen.

Tot dan!