Datum/tijd: donderdag 30 september 19:00-20:15uur

Aanmelden: stuur even een mailtje naar info@netwerklandenwater.nl

Wist u dat er al onderzoek is gedaan naar de overstromings-perceptie van inwoners van Limburg vóórdat de overstromingen plaatsvonden? En wilt u alles weten over de situatie in Limburg? Bent u nieuwsgierig naar de plannen die nu op tafel liggen om overstroming in de toekomst te voorkomen? En wil u de discussie aangaan met onze experts? Dan nodigen wij u van harte uit voor ons Webinar!

Twee sprekers zullen hun kennis overdragen en daarna zal er ruimte zijn voor een uitgebreide discussie, waarin u al uw vragen kunt stellen.

Vince van ’t Hoff, voormalig MSc student Environmental Sciences aan de WUR, deed onderzoek naar de perceptie van overstromingsgevaar in Limburg. Hij zal u alles vertellen over zijn onderzoek.

Piet Dircke, werkzaam bij Arcadis, en voorzitter van de European taskforce Floodings, zal ingaan op de impact van de overstroming op een meer Europees niveau, op de onderzoeken die lopen en de plannen die op tafel liggen.

Link naar online meeting: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU2NzY3OTItYjU2NS00MWU1LWEyMTQtNWIwOGJiOTJhYWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227d137e5-761f-4dc1-af88-d26430abb18f%22%2c%22Oid%22%3a%22fd6aa305-1d14-4a39-8cd6-65f83004530d%22%7d