Met een recordhoeveelheid aanmeldingen van over de 100 kijken wij met veel plezier terug naar het online-evenement van 18 februari over de Omgevingswet! Het Netwerk Land en Water organiseerde de webinar in samenwerking met Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk. De webinar vond plaats in het kader van de Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk en werd verzorgd door Aart Karssen.

De omgevingswet integreert 26 wetten en talloze regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Op deze manier wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Een superactueel thema. Echter blijken er nog veel dilemma’s en onduidelijkheden te bestaan, en staan verschillende partijen tegenover elkaar. Aart Karssen is hier tijdens het Webinar uitgebreid op ingegaan. Na een inhoudelijke introductie over de nieuwe wet was er ruimte voor een interessante discussie met alle aanwezigen. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun deelname. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn bij het webinar, geen zorgen. Op de website van het Groen Kennisnet kunt u een uitgebreid verslag over het evenement lezen, en het zelfs terugkijken. Wij hopen dat u er de volgende keer weer bij bent!

____

Aart Karssen

Het webinar werd verzorgd door Aart Karssen. Aart heeft van 1969-1976 Landinrichting gestudeerd in Wageningen en is al heel lang lid van het Netwerk Land en Water. Hij heeft in verschillende inhoudelijke en managementfuncties gewerkt in de ingenieurs-en adviessector (Sweco en Antea) en is sinds 2007 zelfstandig procesmanager en inspraakbegeleider. Hij is oud fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel en is jarenlang landelijk trekker van een denktank Ruimte & Mobiliteit binnen D66 geweest en heeft in die hoedanigheid de Eerste en Tweede Kamerfractie geadviseerd bij de voorbereiding van de Omgevingswet. Nu houdt hij regelmatig inleidingen over de kansen die deze Wet biedt o.a. voor raadsleden, maar ook voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Hierbij richt Aart zich vooral op de vraag wat de Omgevingswet voor de betreffende doelgroep betekent.