Prof. Folkert Hellinga

Prof.dr. ir. Folkert Hellinga (1917-2009) werd in 1947 benoemd tot eerste hoogleraar Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool. Hij was een markante persoonlijkheid die als geen ander in de naoorlogse periode zijn stempel heeft gedrukt op het ontwikkelen en uitdragen van de cultuurtechniek als wetenschappelijke opleiding, ten behoeve van de herinrichting van het landelijk gebied en de aanwinning van nieuw land. Hij was een geboren docent, met een boeiende, inspirerende en hier en daar relativerende verteltrant. Hij boog zich over de vraag hoe om te gaan met de schaarse ruimte in ons land en legde mede de basis voor een meer op duurzaamheid gerichte benadering van het vakgebied. Verder poogde hij normen te ontwikkelen aan de hand waarvan de nieuwe inrichting van een gebied ’toekomstvast’ gemaakt kon worden. Daarnaast vervulde hij talloze bestuursfuncties op uiteenlopend gebied, waarbij hij gebruik maakte van zijn talent om partijen bij elkaar te brengen en te verenigen op een gemeenschappelijke koers.

Prof. Hellinga

Prof. Hellinga

 

In 1951 stond hij aan de wieg van de Studiekring voor Cultuurtechniek, het huidige Netwerk Land en Water. Van 1965 tot 1970 was hij rector magnificus van de Landbouwhogeschool en van 1971 tot 1982 voorzitter van de Rijksplanologische Commissie, het voorportaal van de ministerraad voor beslissingen over ruimtelijke vraagstukken. Voor zijn werk ontving hij Koninklijke onderscheidingen, een eredoctoraat van de universiteit van Gembloux en de Franse Officier dans l’Ordre du Mérite Agricole.

Klik hier voor een uitgebreide levensbeschrijving.