Excursie duingebied Meijendel: 5 juli 2013

Op 5 juli 2013 organiseerden wij een lezing met zomerwandeling bij drinkwaterbedrijf Dunea, duingebied Meijendel te Wassenaar. Thema: De effecten van het ecologisch beheer, de waterkwaliteit en het zoetwatervraagstuk. Drie sprekers van Dunea vertelden ons over het ecologisch beheer van het duingebied Meijendel: over de prachtige de droge en vochtige duinvalleien. Daarnaast ging het over