Op 19 april 2013 is op Vliegveld Valkenburg de Folkert Hellinga MSc-Award uitgereikt aan René van Seumeren en Gerjanne Brink. Zij krijgen de prijs voor hun ‘Revitalizing Zeeuws-Vlaanderen, a landscape design experiment for the shrinking and climate sensitive region of Zeeuws-Vlaanderen’.

Op 19 april 2013 hebben René van Seumeren en Gerjanne Brink de MSc-Award ontvangen.

De jury heeft vier aanmeldingen voor de Folkert Hellinga MSc Award ontvangen. Het is de jury opgevallen dat ook dit jaar de opmaak van een aantal van de inzendingen van zeer goede kwaliteit was. Evenals in voorgaande jaren was de diversiteit van de onderwerpen groot en gaf daarmee een mooi beeld van het brede onderzoeksveld land en water binnen Wageningen Universiteit. Na uitgebreid overleg heeft de jury één winnaar gekozen. Conform het reglement van deze prijs beoordeelde de jury de inzendingen vooral op de volgende punten:

  • wetenschappelijke kwaliteit
  • originaliteit
  • relevantie voor de beroepspraktijk
  • presentatie

In het juryrapport wordt de scriptie geprezen voor de brede en grondige aanpak van een complex probleem. De jury stelt vast dat de auteurs een duidelijke systematiek hebben gevolgd en dat zij hun studie met een heldere argumentatie onderbouwen.

Het rapport stelt verder dat de auteurs op een zeer originele manier de kwetsbaarheden van het onderzoeksgebied zoals krimp van de bevolking, zeespiegelstijging en de daaruit voortvloeiende verzilting van het gebied, gebruiken om een positieve toekomstvisie voor het onderzoeksgebied te ontwikkelen. Gebruikmakend van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied schetsen zij een bijzondere toekomstontwikkeling voor Zeeuws-Vlaanderen.

Door bestuurlijke complexiteit zal uitvoering van de in dit onderzoek voorgestelde ontwikkeling van het gebied waarschijnlijk lang duren, maar de jury is van mening dat de ideeën zoals weergegeven in deze studie in zijn geheel of in gedeelten wel haalbaar zijn. Vanwege deze haalbaarheid is de jury van mening dat het rapport een belangrijke bijdrage kan zijn voor de beroepspraktijk.

De jury is van mening dat het rapport in uitstekend leesbaar Engels is geschreven, zeer goed verzorgd is en dat het voorts veel illustraties bevat die goed passen in het verhaal. “Het rapport oogt bijzonder professioneel”, aldus het juryrapport.

Samenvattend stelt de jury dat René van Seumeren en Gerjanne Brink een werkstuk hebben afgeleverd, dat het gemiddelde niveau van de wetenschappelijke scripties ruimschoots overstijgt. De jury heeft daarom unaniem geoordeeld hen de Folkert Hellinga MSc Award 2012 toe te kennen. Het rapport is te downloaden op de volgende site:

http://library.wur.nl/WebQuery/theses/1975290

De jury die de aangemelde scripties beoordeelde, bestond uit:

ir. M.G.M. den Blanken (PWN, voorzitter)
ir. E.J. Moors (Alterra, secretaris)
ir. H. Hakvoort (HKV)
ir. T. Fokkema (Eelerwoude)

De Folkert Hellinga MSc Award wordt jaarlijks toegekend aan de beste scriptie die is opgesteld door MSc-studenten van de volgende WUR-opleidingen:

  • Forest and Nature Conservation
  • Geo-Information Science
  • Hydrology and Water Quality
  • International Land and Water Management
  • Landscape Architecture and Spatial Planning
  • Leisure, Tourism and Environment