Op 21 november organiseerde Netwerk Land en Water samen met het Heerenstraat Theater in Wageningen een verhelderende avond over de bodemdaling in Nederland.
We draaiden de documentaire “Het Zinkende Land”. Deze recente film laat op indringende wijze zien wat de gevolgen zijn van de bodemdaling in met name het Groene Hart.
Die gevolgen zijn merkbaar in het buitengebied en in de stedelijke omgeving.

Na de vertoning vertelden Welmoed Visser en Idse Hoving hun ervaringen over het werken in bodemdalingsgebieden en mogelijke oplossingsrichtingen.
Welmoed Visser is trekker van het Actieplan Bodemdaling 2050 in de gemeente Woerden en co-trekker van de deelexpeditie Innovatieve Ophoogmaterialen van het Kennisprogramma Bodemdaling.
Idse Hoving is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research waar hij onder andere onderzoek verricht naar de problemen die de bodemdaling geeft voor de melkveehouderij.

Het was een prachtige avond. Een bijna volle zaal. Jong en oud.
Mooie en indringende film over de bodemdalingsproblematiek. Zelfs de makers, ook aanwezig, waren onder de indruk van de film op groot scherm.
Interessant verhaal en toelichting van Welmoed en Idse met interactieve (mentimeter) vragen en antwoorden.
Na afloop een goede netwerkborrel met veel interactie.
Dit gaat het Netwerk nog een keer doen.

Programma:
19:00 uur Inloop
19:30 uur Start documentaire “Het Zinkende Land”
21:15 uur Einde film en discussie
Start netwerkborrel

Netwerk Land en Water biedt u de eerste consumptie aan.

Toegang:
Als lid van Netwerk Land en Water kunt u de avond gratis bezoeken.
Wel dient u zich eerst aan te melden door een mailtje te sturen naar film@netwerklandenwater.nl.

Niet-leden zijn van harte welkom.
Kaartjes zijn te koop a €7,- bij het Heerenstraat Theater.