De jury van de Folkert Hellinga-award heeft op 2 juni 2017 de prijs toegekend aan Sander Hermens voor zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Sander schreef deze scriptie voor de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Zijn scriptie onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van research by design technieken een duurzame oplossing te vinden voor de landbouw in de Krimpenerwaard, die ten gevolge van bodemdaling met steeds slechtere condities te maken krijgt.
De jury vond de scriptie van Sander duidelijk de beste van alle ingediende verslagen. Hoewel de studie plaats vond bij Landschapsarchitectuur, waren veel van de voorstellen die Sander doet hydrologisch doorberekend. Hierdoor dekt zijn studie een breed spectrum, wat past bij het karakter van het Netwerk Land en Water. De scriptie was
qua vormgeving zeer verzorgd en rijk geïllustreerd. Sommige van de afbeeldingen die hij had gebruikt in zijn verslag riepen de sfeer op van 17e eeuwse landschapsschilders.

Eén van de afbeeldingen in de scriptie die appelleren aan schilderijen uit de 17e eeuw.