De jury van de Folkert Hellinga-Award heeft aangegeven dat zij de prijs in 2016 niet zal toekennen. Reden voor dit besluit is dat dit jaar helaas te weinig scripties zijn voorgedragen. De jury is van oordeel dat zij alleen kan spreken van de beste scriptie van het jaar 2015 wanneer zij voldoende scripties met elkaar kan vergeleken en zo tot een ordening van de scripties kan komen. Dat is dit jaar niet mogelijk gebleken. De voorgedragen scripties dingen mee naar de prijs voor de beste scripties van de jaren 2015 en 2016.