De Folkert Hellinga MSc Award van het Netwerk Land en Water 2013 is op 9 mei 2014 uitgereikt aan Mieke Hulshof voor haar afstudeerscriptie ‘Which input to care about? A sensitivity analysis in variable density groundwater flow modelling’. Ook is – voor het eerst in de geschiedenis van de MSc Award – een eervolle vermelding uitgereikt aan Janos Papenborg en Remco van der Togt voor hun afstudeerscriptie ‘The Ems full hybrid. A landscape design for a troubled estuary’.

De jury was onder de indruk van de scriptie van mevrouw Hulshof door de zeer gedegen theoretische aanpak van een complex probleem, dat ook maatschappelijk relevant is. Het probleem betreft de zout waterindringing in Zeeuws-Vlaanderen. Ook in 2013 was aan een scriptie over Zeeuws-Vlaanderen de prijs toegekend dat een vruchtbare bodem lijkt te bieden voor uitstekende scripties. Mevrouw Hulshof toont met een gevoeligheidsanalyse aan welke hydrologische, numerieke en schaalaspecten daarbij van belang zijn. In deze complexe studie weet de auteur knap de hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Op een zeer heldere manier weet ze aan te geven waar de onzekerheden in de modeluitkomsten zitten en hoe die eventueel verbeterd zouden kunnen worden. Hierdoor is de jury van mening dat het rapport een belangrijke bijdrage kan zijn voor de beroepspraktijk.
Naast de inhoudelijke kwaliteiten van het rapport roemde de jury ook de opmaak. Het “oogt professioneel” schrijft de jury in haar rapport. Ook krijgt mevrouw Hulshof een compliment voor haar taalgebruik. De jury schrijft: ”het rapport is in uitstekend leesbaar Engels geschreven”.

De heren Papenborg en Van der Togt hebben een alternatieve toekomstvisie voor het gebied van de rivier de Eems ontwikkeld. Ze hebben gekeken naar de economische en de ecologische mogelijkheden van het gebied en zijn uitgekomen op een nieuwe oplossing. De jury stelt dat de auteurs hun studie met een heldere argumentatie onderbouwen, waarbij ze de verschillende aspecten, die bij een dergelijke landschapsstudie om de hoek komen kijken, knap met elkaar hebben verbonden. “Hierdoor is de scriptie prettig leesbaar”.
De jury is zeer te spreken over het taalgebruik en de opmaak. In het juryrapport stelt de jury dat het rapport “in uitstekend leesbaar Engels geschreven” is en dat het rapport zeer goed verzorgd is “met een goede opmaak en veel illustraties die goed passen in het verhaal. Het rapport oogt bijzonder professioneel”.
Maar de jury meent ook dat het voor de beroepspraktijk niet duidelijk is of de aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en waar de grote onzekerheden of risico’s zitten. Daarom gaat deze scriptie niet met de MSc-Award aan de haal. Omdat de jury van oordeel is dat de heren Papenborg en Van der Togt een werkstuk hebben afgeleverd, dat het gemiddelde niveau van de wetenschappelijke scripties ruimschoots overstijgt en omdat zich onderscheidt door het hoge originele gehalte heeft de jury geoordeeld hen te willen aanmoedigen zo door te gaan en hen een eervolle vermelding voor de Folkert Hellinga MSc Award 2013 toe te kennen.

Op 9 mei presenteerden de studenten van wie de scriptie was genomineerd hun onderzoek. Mieke Hulshof (3e van rechts) wint de Award. Rechts Martien den Blanken, voorzitter van de jury. Op 9 mei presenteerden de studenten van wie de scriptie was genomineerd hun onderzoek. Mieke Hulshof (3e van rechts) wint de Award.