Het programma voor de lustrumbijeenkomst van dinsdag 29 november 2016 is bekend. De bijeenkomst draait inhoudelijk om de vraag hoe land- en waterkennis ontwikkeld èn behouden kan worden?. Maar nog belangrijker is de mogelijkheid die wij willen bieden aan de toekomstige generatie land- en waterprofessionals en aan vakgenoten die al wat stappen gezet hebben in hun loopbaan om met elkaar in contact te komen.

We hebben vijf vakgenoten bereid gevonden hun visie op de inhoudelijke vraag in de vorm van een pitch uiteen te zetten.
<ul

  • Piet Dircke (Arcadis)
  • Bram de Vos (WUR)
  • Jan Herman Meijer (Dutch School of Landscape-architecture)
  • Peter van Steensel (Programma Groene Hart)
  • Klaas Groen (Rijkswaterstaat)

We beginnen de bijeenkomst echter een uitgebreide introductie en kennismaking. Daarna zullen de pitches volgen en een diner.
Vervolgens kunnen alle aanwezigen zich mengen in de discussie over de  status en de koers van de land- en waterkennis.