MSc-Award

MSc-Award 2018-02-14T22:15:10+00:00

De Folkert Hellinga MSc Award

[For an English version of this page click here].

Sinds 1994 kent Het Netwerk Land en Water jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerthesis in de (toegepaste) omgevingswetenschappen, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR. Daarmee wil het bestuur de bekendheid met onderwijs en onderzoek vergroten en de uitwisseling met de beroepspraktijk bevorderen. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000,– euro, een oorkonde, een jaarabonnement op een vaktijdschrift naar keuze (tot een bedrag van maximaal 100,– euro) en een lidmaatschap bij het Netwerk Land en Water voor één jaar. Een eventuele eervolle vermelding wordt beloond met een bedrag van 125,– euro.

De prijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar cultuurtechniek aan de (toen nog) Landbouw Hogeschool Wageningen: Prof. Folkert Hellinga.

Iedereen kan een thesis voordragen. De inzendingstermijn voor thesissen die zijn afgerond in het kalenderjaar 2017  (1 februari 2018) is gesloten. De exacte datum  van uitreiking van de Folkert Hellinga MSc Award is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk plaatsvinden in mei of juni 2018.

Thesissen afgerond in het kalenderjaar 2018 kunnen doorlopend worden ingediend gedurende het jaar 2018. De inzendingstermijn sluit rond 1 februari 2019. Een ieder die een thesis wil voordragen kan hier het aanmeldingsformulier 2018 downloaden. We bieden ook een Engelse versie van dit formulier aan.

De jury die de aangemelde scripties zal beoordelen, bestaat uit:
(Arcadis, voorzitter)

(TU Delft, secretaris)

(Feddes/Olthof – Landschapsarchitecten & Wageningen University)

(Eelerwoude)

(HKV Lijn in Water)

 

Jury beloont scriptie van Sander Hermens met de Folkert Hellinga MSc-Award 2016

De jury van de Folkert Hellinga-award heeft op 2 juni 2017 de prijs toegekend aan Sander Hermens voor zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Sander schreef deze scriptie voor de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Zijn scriptie onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van research by design technieken een duurzame oplossing te vinden voor de landbouw in de Krimpenerwaard, die ten gevolge van bodemdaling met steeds slechtere condities te maken krijgt. De

Jury kent geen MSc-Award 2015 toe

De jury van de Folkert Hellinga-Award heeft aangegeven dat zij de prijs in 2016 niet zal toekennen. Reden voor dit besluit is dat dit jaar helaas te weinig scripties zijn voorgedragen. De jury is van oordeel dat zij alleen kan spreken van de beste scriptie van het jaar 2015 wanneer zij voldoende scripties met elkaar kan vergeleken en zo tot een ordening van de scripties kan komen. Dat is dit jaar niet mogelijk gebleken. De

Jury kent Naiara Valcarlos de Folkert Hellinga MSc-Award 2014 toe

De Folkert Hellinga MSc Award 2014 van het Netwerk Land en Water is op 7 mei 2015 uitgereikt aan Naiara Valcarlos voor haar afstudeerscriptie ‘Murmur of limits: Evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans’. Daarmee wint voor het eerst een buitenlandse student de MSc-Award. De jury verkoos de scriptie van Naiara boven drie andere voorgedragen scripties. Gezamenlijk tonen de scripties aan hoe breed de disciplines zijn waaruit de jury moet kiezen. Het gaat

Mieke Hulshof wint de Folkert Hellinga MSc-Award 2013

De Folkert Hellinga MSc Award van het Netwerk Land en Water 2013 is op 9 mei 2014 uitgereikt aan Mieke Hulshof voor haar afstudeerscriptie ‘Which input to care about? A sensitivity analysis in variable density groundwater flow modelling’. Ook is – voor het eerst in de geschiedenis van de MSc Award – een eervolle vermelding uitgereikt aan Janos Papenborg en Remco van der Togt voor hun afstudeerscriptie ‘The Ems full hybrid. A landscape design for

Folkert Hellinga MSc-Award 2012 gaat naar René van Seumeren en Gerjanne Brink

Op 19 april 2013 is op Vliegveld Valkenburg de Folkert Hellinga MSc-Award uitgereikt aan René van Seumeren en Gerjanne Brink. Zij krijgen de prijs voor hun ‘Revitalizing Zeeuws-Vlaanderen, a landscape design experiment for the shrinking and climate sensitive region of Zeeuws-Vlaanderen’. Op 19 april 2013 hebben René van Seumeren en Gerjanne Brink de MSc-Award ontvangen. De jury heeft vier aanmeldingen voor de Folkert Hellinga MSc Award ontvangen. Het is de jury opgevallen dat ook dit