MSc-Award

MSc-Award 2018-04-18T21:57:28+00:00

De Folkert Hellinga MSc-Award

[For an English version of this page click here].

Sinds 1994 kent Het Netwerk Land en Water jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerscriptie in de (toegepaste) omgevingswetenschappen, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR. Daarmee wil het bestuur de bekendheid met onderwijs en onderzoek vergroten en de uitwisseling met de beroepspraktijk bevorderen. De prijs bestaat uit een bedrag van 1000,– euro, een oorkonde, een jaarabonnement op een vaktijdschrift naar keuze (tot een bedrag van maximaal 100,– euro) en een lidmaatschap bij het Netwerk Land en Water voor één jaar. Een eventuele eervolle vermelding wordt beloond met een bedrag van 125,– euro.

De prijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar cultuurtechniek aan de (toen nog) Landbouw Hogeschool Wageningen: Prof. Folkert Hellinga.

Iedereen kan een scriptie (thesis) voordragen. De inzendingstermijn voor afstudeerscripties die zijn afgerond in het kalenderjaar 2017  (1 februari 2018) is gesloten. De uitreiking van de Folkert Hellinga MSc-Award zal plaatsvinden op 24 mei 2018. Exacte locatie en tijdstip nog niet bekend. Zie hiervoor de agenda.

Afstudeerscripties afgerond in het kalenderjaar 2018 kunnen doorlopend worden ingediend gedurende het jaar 2018. De inzendingstermijn sluit rond 1 februari 2019. Een ieder die een scriptie (thesis) wil voordragen kan hier het aanmeldingsformulier 2018 downloaden. We bieden ook een Engelse versie van dit formulier aan.

De jury die de aangemelde scripties zal beoordelen, bestaat uit:
(Arcadis, voorzitter)

(TU Delft, secretaris)

(Feddes/Olthof – Landschapsarchitecten & Wageningen University)

(Eelerwoude)

(HKV Lijn in Water)