Op woensdag 27 januari 2016 organiseerde het Netwerk Land en Water zijn jaarlijkse winterborrel. Deze keer in samenwerking met de Grontmij Nederland. We waren te gast op de vestiging in De Bilt.

Overkoepelend thema: Kansen en uitdagingen in de (internationale) watermarkt.

Sprekers:
Yska de Leeuw, Afdelingshoofd Water
Over de kansen en uitdagingen in het licht van de overname door SWECO: “Grontmij onderdeel van SWECO: hoe wordt invulling gegeven aan de ambitie om samen het leidende Europese ingenieurs-adviesbureau te zijn?”

Alex Hekman, Commercieel manager Water,
Over de “kansen en uitdagingen in de (internationale) watermarkt”.